Om N-modulvest

N-modulvest er et udspring af N-modulgruppen. Danmarks største forening for Skala N. Initiativet til stiftelsen af foreningen kommer sig af at 3 jyske medlemmer af N-modulgruppen, mente der var grundlag for stiftelsen af en afdeling i Jylland i 2015. Der er pt 38 medlemmer af N-modulvest fra Jylland og Fyn i aldersgruppen 32 år op efter.

Medlemspris: 240 kr. årligt

Vi mødes på englystskolen 7080 Børkop et par gange i måneden. Her udveksles gode råd og erfaringer, samt snakkes om modeljernbane i almindelighed og spor N i særdeleshed. Klubben hjælper nye medlemmer i gang med laser skåret modulender og færdig skåret modulkasser. Der vil være mulighed for at tage et modul med for at vise fremskridtene, få råd og vejledning. Men egentlig kørsel er på køredage og udstillinger, hvor vi sætter vores moduler sammen til et stort anlæg.